แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - mau2012nara9

หน้า: 1 ... 11 12 [13]
181
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พนันบอล (อังกฤษ: e-book) เป็นหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่คนอ่านสามารถอ่านผ่านเครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book reader) ได้

คอมพิวเตอร์ เว็บ หรือเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book reader) ได้

รายละเอียด 1   พัฒนาการของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2   ไม่เหมือนกันของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับหนังสือทั่วๆไป

3   เทคโนโลยีสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์3.1   อุปกรณ์ 3.2   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3.2.1   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 3.2.2   โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างภาพยนตร์สืออิเล็กทรอนิกส์ 3.3   การจัดการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4   แนวโน้มของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 5   ปัญหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 5.1   มาตรฐานการสร้าง 5.2   มาตรฐานการขายของผู้สร้าง 5.3   ลิขสิทธิ์ของผู้ครอบครองหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และก็สิทธิ์ผู้ใช้

พัฒนาการของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แนวคิดเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นตอนหลัง ปี ค.ศ. 1940 โดยปรากฏในนิยายวิทยาศาสตร์ ถัดมาได้มีการปรับปรุงโดยนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยสแกนหนังสือจัดเก็บข้อมูลเป็นแฟ้มภาพตัวอักษรอิเล็กทรอนิกส์ แล้วก็นำแฟ้มภาพตัวอักษรมาผ่าน กรรมวิธีการแปลงภาพเป็นเนื้อความด้วยกระบวนการทำ OCR (Optical Character Recognition) โดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อแปลงภาพตัวอักษรให้เป็นเนื้อความซึ่งสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมอีกได้ การถ่ายทอดข้อมูลจะถ่ายทอดผ่านทางแป้นอักษร แล้วก็ประเมินผลออกมาเป็นตัวหนังสือแล้วก็เนื้อความด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุนี้หน้ากระดาษก็เลยเปลี่ยนรูปแบบไป

182
อสังหาริมทรัพย์  พนันบอลออนไลน์ (อังกฤษ: immovable (คอมมอนลอว์); realty (ซีวิลลอว์)) ในทางข้อบังคับ ตัวอย่างเช่นที่ดิน แล้วก็สินทรัพย์อื่นที่ติดอยู่ที่ที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น ดังเช่น ตึก บ้านช่อง

บ้าน เป็น สิ่งปลูกสร้างที่ปลูกอยู่ข้างหลังเดียวกระโดดๆและเรือนห้องครัว โรงรถ เรือนหญิงรับใช้ด้วยหากมี รวมทั้งเป็นที่พักอาศัยของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือบ้านที่ปลูกอยู่หลายข้างหลังข้างในรอบๆรั้วเดียวกัน และก็เป็นที่อยู่ที่อาศัยของบุคคลภายในครอบครัวเดียวกัน

ทาวน์เฮาส์ เป็น อาคารที่ปลูกต่อเนื่องกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป โดยมีฝาด้วยกันด้านหนึ่งหรือสองด้านขึ้นไปบางทีอาจเป็นชั้นเดี่ยวหรือหลายชั้นก็ได้ ตัวตึกอยู่ลึกเข้ามาจากข้างทาง มีรอบๆพื้นที่ว่างหน้าบ้านบางทีอาจใช้เป็นที่จอดรถหรือทำประโยชน์อันอื่น

คอนโดมีเนียม เป็นกรุ๊ปห้องอันเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของตึก ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยของครอบครัว โดยกรุ๊ปห้องนี้ต้องมีครัว สุขา ตลอดจนทางเข้าออกห้องเช่าเป็นของตัวเอง ที่สามารถแยกการครอบครองออกเป็นส่วนๆโดยแต่ละองค์ประกอบด้วยเจ้าของในสินทรัพย์เฉพาะบุคคลและก็เจ้าของร่วมในทรัพย์สมบัติศูนย์กลาง สมัคร UFABET

หน้า: 1 ... 11 12 [13]